×

! POZOR !

Prosím, přihlaste se, anebo požádejte administrátorku o přidělení přístupu (admin@srp-mzv.cz).

SRP MZV ČR

Vítáme vás na stránkách Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Členy sdružení se mohou stát manželé, manželky, partneři a partnerky zaměstnanců MZV ČR, ale i zaměstnanci MZV pečující jako samoživitelé alespoň o jedno nezletilé dítě (podrobněji viz stanovy). Jeho posláním je podněcovat diskusi o specifických problémech života v zahraniční službě, hledání systémových řešení problémů a jejich prosazování ve spolupráci s MZV a dalšími institucemi. Velmi důležitým je i vytváření lidského zázemí a neformálních kontaktů mezi členy a jejich rodinami. Za nejpalčivější problémy považujeme hrazení a proplácení zdravotní péče, problematiku školní docházky dětí v ČR i zahraničí, pracovní uplatnění manželek/partnerů atd.

Neformální klub vznikl v září 2004. V únoru 2006 pak bylo Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV, o.s. zaregistrováno na MV ČR. Od 1. února 2008 působí v rámci personálního odboru MZV (nyní v rámci Sekce státního tajemníka) referentka SRP.
Od 1.1.2014 byl přijat oficiální název Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR, z.s. a SRP byl zaregistrován do Spolkového rejstříku jako spolek.

SRP je členem celoevropské asociace EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses Association). Díky tomu můžeme profitovat ze zkušeností našich partnerských organizací a inspirovat se modely fungujícími v jiných evropských zemích.

Pro přístup do stránek se, prosím, přihlaste zde.

© 2022 Sdružení rodinných příslušníků MZV ČR z.s. | Vytvořila PHK